C-pressklemmer

Kobber avgreningsklemme spesielt beregnet for jording.

C-pressklemmer

Produkter