For 1-leder PEX isolert kabel

For skjøting av 12 og 24 kV Pex isolert kabel. 1-leder skjøtesett leveres pr. fase.

For 1-leder PEX isolert kabel

Produkter