Jukka Tiitu, President, Ensto Lighting


født 1962
M.Sc. (Econ.)
Har jobbet for Ensto siden 2015

Jukka Tiitu ble utnevnt til president i Ensto Lighting-forretningsenheten og til medlem av Ensto Management Group i november 2015.

Siden han fullførte utdanningen ved Universitetet i Vaasa i 1987, har han hatt over 30 års erfaring i ulike lederstillinger i internasjonale selskaper, som Hewlett Packard, Nokia og Tech Data. I en betraktelig andel av karrieren jobbet han med grossister, noe som er avgjørende for å lykkes i belysningsbransjen.

Jukka er entusiastisk for utfordringene som stillingen hans bringer og ser klare fordeler for Ensto Lighting. «For det første har vi svært dyktige lysdesign-spesialister. For det andre er porteføljen vår solid, og den passer til kundens behov. Ikke minst har Enstos konkurransefortrinn vært førsteklasses tilgjengelighet og leveringspresisjon. Produksjonssiden vår er svært fleksibel og vi utmerker oss i leveringspresisjon og rask tilpassing.»

Jukka innrømmer at markedet er i rask endring, og det eneste vi kan være sikre på er flere kjepper i hjulene. «Men», legger han til, «Ensto Lighting er strukturert for nettopp å omfavne endring, slik at både Ensto og kundene vil tjene på det.»

På fritiden driver Jukka med båter og alpint. Han bor i Espoo med familien.