Administrasjonsgruppe

Medlemmer av Ensto Management Group er lederne for strategiske forretningsenheter, Chief Financial Officer og Director for Ensto Operations. Konsernsjefen er leder av Ensto Management Group.