Jukka Ruusunen


født 1958
Doctor of Technology

Medlem av styret siden 2016

Primær arbeidserfaring

  • President og CEO for Fingrid Oyj siden 2007
  • Fortum Power and Heat Oy, Vice President, Business Development 1999
  • Imatran Voima Oy, rådgiver 1996

Hovedtillitsverv

  • ENTSO-E, styremedlem 2015–
  • The National Emergency Supply Council, medlem 2012–
  • Technology Academy Finland, medlem 2010–
  • Finextra Oy, styreleder 2009–
  • Fingrid Datahub Oy, styreleder 2016–
  • Besøkende professor ved Aalto University School of Science and Technology 1995– og School of Economics 1996–