Ensio Miettinen og Ensto-ånden


Født til å bli entreprenør

Ensio Miettinen ble født i 1929 i en familie av gründere, der entreprenørånden var så utbredt at man kunne tro den gikk i arv. For Ensio var barndommen mer forberedelse for fremtiden enn lek og moro: Han ble oppdratt av sin ingeniørfar, siden hans mor døde kort tid etter hans fødsel. Ensio tilbragte barndommen i Vyborg, men krig brøt ut da han var 9 år gammel, og han ble evakuert til innlandet i Finland.

Ensio begynte arbeidslivet som en 22 år gammel student ved et teknisk universitet ved Puristustuote Oy, drevet av hans far. Ensio beskriver forholdet til sin far som følger: «til tross for oppturer og nedturer, og kjærlighet og hat, var det den grunnleggende drivkraften bak min karriere som entreprenør og liv for øvrig». «Start gjerne en pølsebod hvis du ikke har annet, bare så lenge du ikke jobber for andre», var hans fars råd. Innen 1958, etter seks år med arbeid, var Ensio klar til å etablere sin egen bedrift.

Stålvilje og innovasjon

Ensio forteller om de tidlige fasene av sin karriere: «Jeg var selvfølgelig overbevist om at jeg ville lykkes. Jeg kjente virksomheten inn og ut. Da jeg var 22 år gammel, dro jeg for å arbeide ved Puristustuote, og innen jeg var 23, drev jeg stedet. I begynnelsen, som en ung teknisk sjef, fikk jeg ikke mye respekt fra våre samarbeidspartnere, som var av en helt annen generasjon. Da jeg var 28, etablerte jeg mitt eget ingeniørselskap, Insinööritoimisto Ensio Miettinen, og produksjonen startet med dreiing av små metalldeler.» De første årene var preget av et hektisk arbeidstempo og entreprenørskap.

En uslokkelig tørst etter kunnskap og evnen til å gjøre observasjoner og utledninger hjalp Ensio med å skape et vellykket selskap. Kun syv år senere var selskapet større enn sin fars. I 1970 utvidet han selskapets produktportefølje til å dekke nye felt, og i 1980 satt han i gang med internasjonalisering. Kunnskap om hvordan du skal utføre og gjennomføre produktutvikling – innovasjon – har alltid vært blant Ensios styrker, og dette fremkommer av de 100 patentene som er registrert i navnet hans.

En innovatør innen bedriftsledelse

Under nedgangstiden i 1975, da Ensio var 45 år gammel, overkom han sin mest alvorlige krise. Som Ensio smilte og kommenterte: «Jeg sluttet å være ingeniør og fokuserte heller på mekanikken bak det medmenneskelige, og det mener jeg, i hvert fall til dels, dønn seriøst!» Ensios tanker om bedriftsledelse utviklet seg gjennom en rekke dagbokaktige brosjyrer han distribuerte til venner og kolleger.

Etter å ha inkludert medforfatter Esa Saarinen, en filosof, ble boken «Muutostekijä» (The Change Factor) publisert, med vekt på mennesker og den menneskelige faktoren i arbeidslivet. Boken ble en suksess i Finland, etterfulgt av bøker skrevet i samarbeid med ekspert i bedriftsledelse Risto Harisalo, for eksempel «Klassinen liberalismi» (Klassisk liberalisme) og «Luottamuspääoma» (Tillit som kapital), fullpakket med objektive observasjoner om finsk samfunn, og boken har hatt en sterk innvirkning på finsk kultur. I Ensios egne ord: «Som entreprenør vet jeg at jeg ikke kan endre folk, verken på jobb eller ellers i livet.» Du kan kun legge til rette så godt som mulig, og derpå vil tillit enten vokse eller svinne hen.» Ideen med tillit som kapital er basert på denne ideen, og det gjelder også Ensios verdier.

Et familieselskaps arv

Selskapet som ble opprettet av Ensio Miettinen, lever i beste velgående. Verdiene hans forblir i kjernen av Ensto, et familieselskap, men makten og ansvaret knyttet til bedriftseierskap, ble endelig overført til den andre generasjonen i 2001. Ensio tror at familieselskap med et menneskelig ansikt forblir ytterst viktige i en globaliserende verden med få handelsbarrierer.