2000 – Et sterkt internasjonalt familieselskap


Tre forretningsenheter 

I 2004 ble Ensto delt inn i tre separate forretningsområder: Ensto Building Technology (tekniske løsninger innen bygningsteknologi), Ensto Utility Networks (nettverk for distribusjon av elektrisitet) og Ensto Enclosures and Components (kapslinger og komponenter).

Neste generasjon

Året 2001 ble slutten for en del av Ensto og begynnelsen for andre deler av foretaket. Ensio Miettinen overførte all myndighet og ansvar for eierskap til neste generasjon.

Ervervelser og salg

Tilstedeværelsen i Frankrike og Spania ble sterkere gjennom den nye ervervelsen. Selskaper ble også grunnlagt i Ukraina, Kasakhstan, Litauen og Tyskland, og nye produksjonsanlegg åpnet i Polen og Russland.

50 år med god kundepleie

I 2008 feiret Ensto sitt 50-årsjubileum med temaet Ensto Performance 50+. Siste kvartal i 2008 avsluttet med plutselig økonomisk nedgangstid.

Oppkjøp med vekt på energieffektivitet

I 2009 solgte Ensto sin andel i Ensto Busch-Jaeger. Senere samme år ble IMCO og Enervent kjøpt opp for å støtte Enstos fokus på energieffektivitet.