1990 - Ensto utviklet seg til en merkevare


Sparing og oppkjøp

Ensto frøs alle investeringer og strammet beltet. Selskapets mange forretningsområder bidro til at det kom helskinnet ut av den økonomiske nedgangstiden. Utvidelse og ervervelser fortsatte – for eksempel ble det ervervet et distribusjonsselskap i Storbritannia. 

Mot øst

Mye av ressursene ble fordelt til Russland og de baltiske landene i 1993. Selskapet overførte noe av monteringsarbeidet til Estland og Ungarn, og grunnla også datterselskaper i Russland, Polen og Latvia.

Nye fabrikk

2. april 1998 ble en ny Ensto Busch-Jaeger-fabrikk åpnet i Porvoo.

Andre generasjon av ledelsen

Timo Miettinen ble Managing Director i 1994. I 1996 begynte han som styreleder, mens Petteri Walldén ble ansatt som Managing Director.

Et stort utvalg av produkter

Ensto designet også produkter for miljø- og dyrevern, f.eks keramiske filtre, ledningsetiketter og innretninger for beskyttelse av fugler.

Sterkt image

Enstos eksterne image ble styrket og synligheten økte. Ensto hadde nå utviklet seg til en betydelig og sterk merkevare.