1970 – Utvidelse basert på forståelse for produksjonsteknikker


Tiåret for endring

På 70-tallet ble det store endringer i produksjonsteknikker og materialer. Ensto forutså utviklingens forløp. 

Utvidelser

Ervervelsen av Oy Sähkövaruste Ab fant sted i 1972 og satt i gang den raske utvidelsen av Ensto. I 1974 ble en ny fabrikk grunnlagt i Mikkeli, og fabrikken i Porvoo ble utvidet. Ett år tidligere utvidet selskapet til Sverige.

Nedgangstider

Økonomisk nedgang i andre halvdel av tiåret rammet landet og halverte omsetningen på ett år, men Ensto klarte seg bra ved å sette i gang tiltak tidlig. Ensio hadde fått med seg alle de små tegnene som indikerte at man gikk nedgangstider i møte.

Oppdeling av selskapet i mindre enheter

Miettinen besluttet seg for å dele inn selskapet i mindre moduler. Han innså at kundens behov er grunnlaget for modulene – og alt annet.

Hovedkontor ferdigstilt i Porvoo

Hovedkontoret har alltid vært i Porvoo. Dagens kontor stod klart i 1974.

Endringer i ledelsen

Esko Kahela startet sin karriere som administrerende direktør i Ensto fra 1979, en karriere som skulle vare i 14 år.