1950 – Sikker på suksess


Tro på en vision

Insinööritoimisto Ensio Miettinen ble grunnlagt av en ung, selvsikker ingeniør i 1958: "Selvfølgelig var jeg sikker på suksess! Jeg kjente jo bransjen inn og ut". Ensio hadde arbeidet i mange år i sitt fars ingeniørfirma før han startet opp sin egen bedrift. Han var overbevist om at hans innsats for å lage små metallkomponenter til slutt ville bli noe enda større.

Etter krigen hadde Finland behov for nesten alt. Ensio Miettinen innså at den eneste muligheten for å få noe gjort var å gjøre det selv.

Miettinen samlet kunnskap og idèer fra tyske ingeniører. På 50-tallet lå Tyskland i forkant av den tekniske utviklingen i Europa, og det var der Ensio Miettinen på denne tiden oppdaget en betydelig kunnskap og idèrikdom. Når han kom over et ukjent teknisk produkt spurte han seg selv: "Hvem produserer disse i Finland". Veldig ofte av svaret: "Ingen".

Han kom også på idèen om å redusere volumet. Maskiner som fantes i Tyskland burde innføres også i Finland - med en tidel av volumet i Tyskland. En smart strategi var å konsentrere seg om produkter som de store industriverkstedene ikke trodde var mulig å produsere. På dette viset fylte hvert produkt i denne perioden et gap i markedet.