Enstos verdier


Enstos verdier er verdiene de ansatte hos Ensto skal etterleve. De defineres gjennom våre handlinger og kundeforhold, og kommer til syne i vår hverdag.

Tillit

Tillit er vår kapital og fundament for all handling og grunnlaget for vår suksess. Vi er lojale i alle våre forhold, og vi holder det vi lover. Tillit må tjenes hver dag.

Profesjonalisme

Profesjonalisme er alltid vårt mål. Vi er klare til å utfordre oss selv, til å lære og å forbedre vår ytelse.

Respekt

Vi baserer vår adferd på ærlig samhandling og respekt for våre kunder, kolleger og samarbeidspartnere. Vi respekterer miljøet og skaper en bærekraftig utvikling.

Kreativitet

Kreativitet er vår drivkraft og basis for nye idèer og metoder. Vi oppmuntrer til nye idèer og nye måter å tenke på og utføre våre handlinger på.