Ny ansatt hos Ensto Nor


Fra 01.06.2016 blir Christian Næs vår nye Sales Manager i Øst/Vest-Norge.
Han vil få ansvaret med å identifisere behov i markedet, samt styrke posisjonen til selskapet og være en løsningsorientert rådgiver for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi har også gjort noen endringer salgsstrukturen på Energi, se vårt nye områdekart over kontaktpersoner for Energi.