Kjøp og salg hos Ensto


Ensto selger metallkapslings fabrikk til Casemet Oy

Ensto Finland Oy og Casemet Oy har inngått en avtale fra den 14 mars 2016, om å selge Enstos metallkapslings fabrikk til Casemet.

Casemet er en Mikkeli-baserte familiebedrift som fokuserer på produksjon av sikringsskap, elektromekaniske komponenter og metallplater strukturer i Finland.

Overtakelsen er planlagt den 17 mars 2016, etter at overføring av eierskap og forretningsdriften har funnet sted. Overtakelsen er planlagt ferdigstilt i slutten av mars 2016.
I forbindelse med overtakelsen registrerer Ensto og Casemet også en underleverandør avtale som dekker produksjon av sikringsskap og kabelskap.

Personell som sitter på Enstos Mikkeli fabrikk, overføres til Casemet fra den 17 mars 2016 som tidligere ansatte.

Casemet vil informere sine interessenter om fremtidige planer etter at overtakelsen er avsluttet.

Ensto kjøper det franske selskapet: Tridelta Parafoudres

Ensto Novexia har kjøpt Tridelta Parafoudres SA, som er en produsent av overspenningsavledere, den 8 April 2016.

Oppkjøpet er i tråd med Enstos strategi om å fokusere på å styrke kvaliteten av distribusjonsnett.

Tridelta Parafoudres er et fransk selskap lokalisert i Bagnères de Bigorre, i Frankrike, som spesialiserer seg på mellom spenning og høy spennings overspenningsavledere som beskytter mot over spenninger og dermed øker sikkerheten i distribusjonsnettet.
Tridelta Parafoudres er en godt kjent leverandør av verktøy og jernbane operatører, på alle kontinenter.

I Ensto gruppen vil Tridelta Parafoudres jobbe tett med Ensto Novexia og være med å utvide Ensto´s brede nettverk. Begge selskapene vil få driftsmessige synergier ved å arbeide sammen.

"Vi tror at våre ansatte, kunder og partnere vil ha nytte av ordningen: som en del av Ensto, vil bedriften ha bedre ressurser og utsikter for vekst i salg, produktutvikling og utvidelse av produktutvalget", sier Markku Wederhorn, President, Ensto Utility nettverk.

Tridelta Parafoudres vil være en del av Ensto Utility nettverk forretningsenheten fra den 8 April 2016. Tridelta Parafoudres vil bli omdøpt Ensto Novexia Parafoudres og Matthieu Givelet vil bli utnevnt som administrerende direktør.