Enstos kapslingsløsninger for atomkraftverk


Forretningsavtalen er et stort gjennombrudd for teamet, ettersom det har tatt mange år å fullføre hele prosessen. Forretningsmiljøet innen kjernekraft krever den høyeste standard, og en høy grad av sertifisering og løsninger for områder med høyt sikkerhetsnivå. Prosessen har krevd svært erfarne spesialister med kompetanse og kunnskap om hele prosessen for den tilpassede løsningen: kontroll, dokumentasjon, målinger og analyser.

Ensto Cubo X-kapslingene har et ekstremt høyt beskyttelsesnivå. I dette bestemte prosjektet ble kapslingene testet vitenskapelig ved VTT, Finlands tekniske forskningssenter, for å imøtekomme de mest krevende kundekravene for varige kapslinger som fortsetter å fungere i seksti år uten behov for reparasjon. I tillegg måtte kapslingene oppfylle kravene til et høyt beskyttelsesnivå (IP).

Enstos løsning måtte gjennomgå en bred og grundig testing- og aldringsprosess. For det første ble aldringsprosessen av materialet definert for kapslingenes tetningsmaterialer, og når aktiveringsenergien for materialene var kjent, var det mulig å beregne den akselererte aldringsprosessen. Kapslingen måtte også tåle temperaturer på 135 °C i en periode på 49 dager. Etter dette ble kapslingene kondisjonert til en driftsperiode tilsvarende 60 år ved en bestemt driftstemperatur. Videre ble kapslingene testet for utholdenhet med hensyn til vibrasjoner, mekaniske støt, støv, vann og brennbarhet. Hele prosessen sørget for at produktene er like gode som lovet til våre høyt verdsatte kunder.

Beslutningen om å bruke Ensto Cubo X-kapslinger var basert på langsiktige kunderelasjoner, pålitelighet og tillit. I tillegg er kapslingene sertifisert for bruk på alle de steder hvor det største fokuset er sikkerhet og menneskeliv. "Vi har fått mange verdifulle erfaringer og har tilegnet oss mye kunnskap i dette prosjektet, og vårt utviklingsteam kan være stolte av sine prestasjoner", konkluderer Kimmo.