Ny serie 24 kV kompositt linjestøtteisolator


• Aluminiumsarmaturer, veier mindre
• Helstøpt dekkmateriale over armaturene
• Lenger krypstrømsveg
• Armatur for vuggeklemme støpt i ett stykke
• Piggbeslag i ett stykke
• Passer fremdeles EGO 15 trinser

 

 

Godklemma 3 med utkjøringstrinser er videreutviklet og enda mer funksjonell enn tidligere.Kan brukes både på blanke og belagte liner.

Integrert trinse gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen. Den er AUS-vennlig og tilpasset verktøy for enkel, hurtig og sikker montering/demontering.
Den er tilpasset vinkel, oppstrekk og rett montering. Ingen løse deler.