Kontaktinformasjon for media


Vennligst kontakt:

Svein Arill Laksesvela
Managing Director Ensto NOR
+47 913 00 274
sveinarill.laksesvela@ensto.com

Pia Hänninen
Head of Brand and Communications
+358 (0)204 76 2640
pia.hanninen@ensto.com or

Jenni Niemelä
Communications Manager
+358 (0)204 76 6056
jenni.niemela@ensto.com