Verdier


Enstos verdier deles av oss alle. De defineres gjennom våre handlinger og kundeforhold, og er synlige i vår daglige drift.

Tillitskapital

Tillit er en hjørnestein i merkevaren vår, grunnlaget for alle handlinger ved Ensto – og grunnlaget for vår suksess. Vi er lojale i alle våre forhold, og vi holder løftene våre. Tillit må tjenes hver dag.

Eksepsjonell ytelse

Vi har alltid eksepsjonell ytelse som mål. Vi er klare til å utfordre oss selv for å lære og forbedre ytelsen vår.

Respekt

Vi legger stor vekt på ærlig samhandling og respekt for våre kunder, kolleger og andre interessenter. Vi respekterer miljøet og skaper bærekraftig utvikling.

Oppmuntre til kreativitet

Vi fremmer kreativitet til alle tider, i alle våre handlinger. Vi er åpne for nye ideer og nye måter å tenke og gjøre ting på.