Etiske prinsipper


De etiske prinsippene til Ensto er basert på tillit, godtatte praksiser, våre verdier og det faktum at vi i våre operasjoner er i samsvar med prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring, barns rettigheter og erklæringen for FNs internasjonale arbeidsorganisasjon samt nasjonale lover og forskrifter.

Våre etiske prinsipper er som følger:

Vi respekterer alle mennesker

Vi legger vekt på tillit og likeverd mellom alle mennesker, og vi ønsker å ta vare på hverandre. Vi legger stor vekt på integrering av etiske prinsipper samt ansvar.

Vi er ærlige og åpne

Vi opererer ærlig og rettferdig, og vi føyer oss etter lover og forskrifter. Vi forventer det samme fra alle våre forretningspartnere. Vi ønsker å tjene kundene våre og andre samarbeidspartnere på best mulig måte.

Vi er en sunn og sikker arbeidsplass

Vi tilbyr alle våre ansatte gode vilkår for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og sammen med våre ansatte vil vi også jobbe for å bevare trivsel.

Vi beskytter miljøet

Vi ønsker å bidra til utviklingen av et sunt miljø og mer bærekraftige produksjons- og forbruksvaner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi tar hensyn til miljøet i alle våre handlinger.

Vi tar frivillig ansvar for lokalsamfunnet

Vi ønsker å delta i aktivitetene til de lokalsamfunnene som omgir oss, og delta i prosjekter som utføres i regi av frivillige organisasjoner. Vi samarbeider med ulike institusjoner og støtter sosiale programmer som ungdomsarbeid, miljøarbeid, kultur og idrett.