Kenneth Väkeväinen, Technical Manager, Finland


Jeg startet min karriere i Ensto som en sommerlærling i laboratoriet til enheten for nettverksbygging i juni 2009. På den tiden studerte jeg elektroteknikk ved Arcada University of Applied Sciences i Helsinki.  Etter sommeren ble jeg tilbudt muligheten til å utføre avhandlingsarbeidet mitt ved utviklingsavdelingen for enheten for nettverksbygging, om jordkabler med middels spenning. Samtidig fortsatte jeg å jobbe på deltid i laboratoriet. Ved utgangen av 2010 fikk jeg min bachelorgrad som ingeniør, og fortsatte å jobbe med Ensto som laboratorieingeniør.

Som en følge av min økende interesse for og kompetanse i elektrisitetsnettverk og høyspenningstesting, bestemte jeg meg for å fortsette studiene mine ved siden av jobben. Høsten 2011 begynte jeg studier innen elektriske systemer ved Otaniemi, og fikk min mastergrad i vitenskap mot slutten av 2015. Etter studiene forlot jeg jobben min som laboratorieingeniør og startet på produktavdelingen som teknisk direktør med ansvar for produkter for underjordiske nettverk.

I min nåværende stilling samarbeider jeg mye med produktutvikling og laboratoriene, og det er jammen mye arbeid å ta fatt i. Men dette plager meg ikke, siden vi ved avdelingen for nettverksbygging har en stor fellesskapsånd. Jeg har nok fortsatt mye å lære, men etter endte studier, vil jeg gjerne konsentrere meg om å gjøre jobben og øke kunnskapene min med hensyn til de nye arbeidsoppgavene mine.
Mitt tips til unge folk som er interessert i elektrisk ingeniørarbeid, er følgende: en grunnleggende grad fra en yrkesskole vil gi deg et godt grunnlag med praktiske ferdigheter og utdanningsbakgrunn for videre elektriske kvalifikasjoner (eksempelvis). Selv kommer jeg fra den bakgrunnen, og jeg har senere studerte videre og tatt mastergrad i vitenskap (M.Sc.).

Det er viktig å ha et åpent sinn når man ser etter arbeid. Mitt bilde av Ensto for eksempel, var helt forskjellig fra hvordan selskapet faktisk er. Ensto er generelt kjent som et firma som tilbyr byggtjenester / tekniske løsninger, men det finnes arbeid som må gjøres på andre tekniske områder også. En sommerjobb er en god mulighet til å vise arbeidsgiveren at du kan komme overens med ulike typer mennesker, og at du har rett innstilling overfor selve arbeidsoppgavene. Ensto er et godt sted å arbeide, med sjanser til å utvikle seg profesjonelt – gitt at det er det du ønsker. Vi er som en liten familie som jobber sammen, og du kan dessuten tilbringe tid med kollegene dine utenfor jobben, hvis du ønsker det.