Installasjonstilbehør for varmekabler

XBC1230-metallbånd for festing av varmekabel for å sikre insatllasjonsavstanden. VP300-strekkavlaster for installasjon av varmekabler til nedløp.

Installasjonstilbehør for varmekabler

Produkter