Beta-varmeovn med elektronisk termostat, ledning og plugg

Gjennomstrømningsovn med elektronisk termostat (5-30) grader. Den elektroniske termostaten sørger for jevn og rolig regulering av temperaturen. Nøyaktigheten er på +/- 0.1 ºC. Kontrollhjulet og en enkel skala er plassert diskret nede til høyre på ovnen. Dette sørger også for at termostaten ikke blir en støvsamler samtidig som en lysindikator sørger for at man enkelt kan se om ovnen varmer eller ikke. Overflatetemperaturen er mindre enn 60ºC. Bruksspenning 230 V, +10%, -15%. Beskyttelsesklas

Beta-varmeovn med elektronisk termostat, ledning og plugg

Produkter