Koblingsboks med metriske svekkinger

Ensto Cubo G koblingsboks er utsyrt med metriske svekkinger på alle fire sider. Lokket sneppes på, men kan sikres med skruer om ønskelig. I underdelen er det flere fester og ENSTO klemme KR8031 passer perfekt. Boksen har ingen pakning, men holder likevel IP66.

Koblingsboks med metriske svekkinger

Produkter