Polyester

Glassforsterket polyester har en overlegen temperaturbestandighet. Videre har materialet høy
korrosjonsbestandighet og er meget motstandsdyktig mot løsemidler. Derfor egner det seg for krevende omgivelser som for eksempel oljeraffi nerier og petrokjemisk/kjemisk industri. Polyester er et dyrere materiale enn polykarbonat og ABS. Ved arbeid på en polyesterkapsling er det viktig å bruke støvmaske. Ettersom det er vanskelig å bearbeide kapslinger av dette materialet, anbefaler vi at du lar oss

Polyester

Produkter