4-polede smale skruefestes med strekkavlaster

Fin-, få- og entråds 0,75 -4,0mm² ledere. Strekkavlaster for kabler med en ytre diameter på 6,5 -13,5 mm. Hannplugg 19,1 g og hunnplugg 19,6 g. Pluggbredde 39 mm. Andre mål samme som på tilsvarende versjoner, som har låser på sidene av plugget. Med hannpluggen leveres en separat NK3F.W låsdel. Polmerk. i parantes.

4-polede smale skruefestes med strekkavlaster

Produkter