2-polet plugger og kontakter med strekkavlaster

Fin-, få- og entrådige 0,75 -4,0 mm² ledere. Strekkavlaster for kabler med en ytre diameter på 5,5 -11,5 mm. Pluggene NAC21SL.W ja NCC21SL.G har en strekkavlaster for kabler med ytre diameter på 4,0 – 10,5 mm. Vekt 11,8 g. Polmerk. i parentes.

2-polet plugger og kontakter med strekkavlaster

Produkter