3-polet T-forgrener

Benyttes til å koble en armatur eller et annet apparat til nettet. Til motkobling festes enten en NAC31. W eller NAS31. W -plugg. Pluggen festes til stammen til apparatet med et 3-polet flensfeste NK3P.W. T-forgreneren mates med hurtigkobling NAC32S.W (eller med ferdig kabelsett, der NAC32S.W er innkoblet) og fra T-forgreningsboksen fortsetter man til neste apparat med hurtigkobling NAC31S.W (eller med ferdig kabelsett, der NAC31S.W er innkoblet). Vekt 23,2 g.

3-polet T-forgrener

Produkter