Forgreningsboks, 3-fas forgrening fra innfelt installasjon til EnstoNet

Med NAJDM501 forgreningsboksen forgrenes en innfelt matning til to 3-fase utganger. Boksen kan brukes på både koblings- og instrumentbokser. Boksen har to 3-fases utganger og 160 mm ledninger for bokskobling. Vekt 119 g.

Forgreningsboks, 3-fas forgrening fra innfelt installasjon til EnstoNet

Produkter