STA iekštipa un ārtipa gala apdares

Montāžas komplektu izmanto, iekštipa/ārtipa gala apdarēs 1kV 3 dzīslu kabeļiem ar papīra izolāciju un alumīnija vai svina apvalku (piemēram, APAKM) ar alumīnija vai vara dzīslām. Komplektā ietilpst četras kabeļu kurpes, kurās izmantotas skrūves ar noraujamo galvu, H07V-K kabeļa gabals ekrānam pievienošanai, četras melnas un zilas ārējās termonosēdināmā caurulītes, četras īsas termonosēdināmās caurulītes dzīslu marķēšanai un hermetizācijai, termonosēdināmais cimds.

Izstrādājums