SLJT ieliktnis

Ieliktņus izmanto kopā ar savienotājčaulu SLJ, ja ir nepieciešams savienot kabeļu dzīslas, vienai no kurām ir mazāks šķērsgriezums nekā ir paredzēts savienotājčaulai. Summārais ieliktņa un mazākās dzīslas šķērsgriezums lielāks par minimālo izmantojamo šķērsgriezumu attiecīgajai savienotājčaulai. Ieliktņus izmanto kabeļeim ar alumīnija vai vara dzīslām.

Izstrādājums