CONTS630

Ekranētos izlādņus izmanto pievienojumos kopā ar CONT630 un CONTB630 adapteriem.

Izlādņi aizsargā transformatorus, slēgiekārtas un kabeļus no atmosfēras un komutācijas pārspriegumiem.

CONTS630

Izstrādājums