Zemēšanas spailes

Izmanto zemējuma pievienošanai balsta transformatoru apakšstacijās. Zemējuma vadus kopnei var pievienot ar KG spailēm.

Zemēšanas spailes

Izstrādājums