Risinājumi zemsprieguma gaisvadu līnijām

Kopš 1960'tiem Ensto ir izstrādājis un attīstījis materiālu komplektus dažādām zemsprieguma piekarkabeļa gaisvadu līniju sistēmām (ZS GVS).

Šie izstrādājumi ir veidoti atbilstoši vietējiem nosacījumiem un prasībām. Visi piederumi izstrādāti un pārbaudīti sadarbībā ar elektroenerģētiskajiem uzņēmumiem.

Piekarspailes un enkurspailes, kuras kalpo kā mehāniskie spriegošanas elementi piekarkabeļu sistēmās, atšķiras atkarībā no konkrētās sistēmas, taču daudzi citi izstrādājumi (piem. nozarsp

Risinājumi zemsprieguma gaisvadu līnijām

Izstrādājums