Elektriskā loka izlādes aizsargierīces

Atmosfēras izlādes radītie paaugstinātie spriegumi un, dažos gadījumos, arī elektrotīklu pārspriegumi var izraisīt fāzes vadu pārdegšanu sistēmās ar izolētiem vadiem.

Jau no PAS sistēmas ieviešanas sākuma Ensto izstrādāja un uzlaboja elektriskā loka izlādes aizsargierīces. Ensto izstrādājumi aizsardzībai no elektriskā loka izlādes atbilst dažādu vidēja sprieguma tīklu prasībām.

Elektriskā loka izlādes aizsargierīces

Izstrādājums