STKI iekštipa gala apdares 3-4 dzīslu kabeļiem

Montāžas komplektu izmanto 1kV iekštipa gala apdarēm 3-4 dzīslu kabeļiem ar plastmasas izolāciju ar alumīnija vai vara dzīslām. Komplektā ietilpst četras kabeļkurpes, kurās ir izmantotas skrūves ar noraujamām galvām, četras īsas termonosēdināmās caurulītes dzīslu marķēšanai un hermetizācijai, termonosēdināmais cimds.

STKI iekštipa gala apdares 3-4 dzīslu kabeļiem

Izstrādājums