Drošinātāju ligzdas ar nosegvāku montāžai uz gaisvadu līnijām

Drošinātāju ligzdas ar nosegvāku SV29 paredzētas montāžai uz gaisvadu līnijām pie apgaismojuma balstiem. Sortimentā iekļauti risinājumi ar vai bez nozarspailēm un diviem drošinātāju tipu nomināliem.

Drošinātāju ligzdas ar nosegvāku montāžai uz gaisvadu līnijām

Izstrādājums