Instrumenti spriegumaktīviem darbiem

Ensto sadarbībā ar elektroenerģijas uzņēmumiem izstrādājis spailes spriegumaktīviem darbiem 20kV gaisvadu līnijās. Projektēšanas procesā esam zmantojuši mūsu plašo pieredzi attiecībā uz izstrādājumiem spriegumaktīviem darbiem zemsprieguma līnijās. Izmantotie instrumenti tiek izvēlēti atbilstoši piemērotajām darba metodēm.

Somijā vienīgā apstiprinātā darba metode ir tā sauktā “izolēto stieņu metode”. Izmantojot izolētus stieņus, darbus var veikt no drošā attāluma. Vispārējās prasības attiec

Instrumenti spriegumaktīviem darbiem

Izstrādājums