STA iekštipa/ārtipa gala apdares kabeļiem ar papīra izolāciju

Montāžas komplektu izmanto, iekštipa/ārtipa gala apdarēs 1kV 3-dzīslu kabeļiem ar papīra izolāciju un Al apvalku ar alumīnija vai vara dzīslām. Komplektā ietilpst četras kabeļu kurpes, kurās izmantotas skrūves ar noraujamo galvu, H07V-K kabeļa gabals ekrāna pievienošanai, ārējās termonosēdināmās caurulītes, četras īsas termonosēdināmās caurulītes dzīslu marķēšanai un hermetizācijai un termonosēdināmais cimds.

STA iekštipa/ārtipa gala apdares kabeļiem ar papīra izolāciju

Izstrādājums