CONTW630 ekranētais adapters priekš AHXAMK-W tipa kabeļiem

Ekranētie adapteri paredzēti 12-24kV XLPE izolācijas kabeļu montāžai pie transformatoriem, elektromotoriem un elegāzes slēgiekārtām.

Tos var uzstādīt iekštelpās vai ārus tām. Nominālā strāva ir 630 A. Šie adapteri tiek pieslēgti iekārtām saskaņā ar DIN47636 un EN50181.

CONTW630 ekranētais adapters priekš AHXAMK-W tipa kabeļiem

Izstrādājums