Vidējā sprieguma kabeļu piederumi

Ensto vidējā sprieguma gala apdarēs un savienojuma uzmavās tiek izmantota termonosēdināmo materiālu tehnoloģija. Savienojuma uzmavās tiek izmantotas kombinētās termonosēdināmās caurulītes, nodrošinot ātru un drošu uzmavu montāžu. Savienojuma uzmavu un gala apdaru montāžas komplektos ir iekļautas savienotājčaulas un kabeļkurpes ar noraujamām skrūvju galvām. Ir pieejami arī montāžas komplekti bez savienotājčaulām un kabeļkurpēm.

Vidējā sprieguma kabeļu piederumi

Izstrādājums