Piekarkabeļa sistēma ar izolēto nesošo 0-vadu

Piekarkabelis sastāv no viena līdz pieciem izolētiem alumīnija fāzes vadiem kuri apvīti ap izolētu nesošo 0-vadu no alumīnija sakausējuma (izturība pret stiepes deformāciju 300 N/mm²). Vadi izolēti ar atmosfēras izturīgu blīvu melnu polietilēnu. Nesošais 0-vads uzņem visas mehāniskās slodzes.

Fāzes vadu šķērsgriezums var būt no 16 mm² līdz 185 mm² atkarībā no slodzes strāvas, maksimāli pieļaujamā sprieguma krituma un elektrotīkla īsslēguma strāvas. Nesošā 0-vada šķērsgriezums var būt no 2

Piekarkabeļa sistēma ar izolēto nesošo 0-vadu

Izstrādājums