Izolēts presējamais savienotājs

Izolēti presējamie savienotāji ZS piekarkabeļiem. Paredzēti stiepes slodzei.

Izolēts presējamais savienotājs

Izstrādājums