Izolāciju caurduroša spaile
SLIP22.1


Tips SLIP22.1
GTIN 6418677403842
Vārds Izolāciju caurduroša spaile
Al 10–95 mm² vai Cu 1,5–70 mm² uz Al 10–95 mm² vai Cu 1,5–70 mm²
Apraksts SLIP22.1 izmanto visiem izoletu aluminija un vara magistralo un nozarojuma vadu savienojumiem lidz 1000Vac. Paredzeta darbam bez linijas atslegšanas. Pievilkšanas skruves galvina izoleta no stravu vadošam dalam, noluzt pie attieciga spailes pievilkšanas speka momenta. Lidz ar to neatkarigi no apkartejas vides temperaturas spailes uzlikšanas bridi, pievilkšanas speka moments bus pareizs. Konstrukcija ir patenteta.