Pārsprieguma novadītāji

Pārsprieguma aizsardzība ir nepieciešama lai aizsargātu elektrolīniju elementus un elektroiekārtas, kā arī patērētāju elektroierīces no atmosfēras un komutācijas pārspriegumiem.
Aizsardzība ir visefektīvākā ja pārsprieguma ierobežotājus uzstāda elektroiekārtu tuvumā.

Pārsprieguma novadītāji

Izstrādājums