Atdalītāji

Atdalītāji ir līdzekļus taupoši un praktiski risinājumi balsta transformatoru apakšstacijām, kabeļu izvadiem un līniju nozarojumiem salīdzinot ar tradicionāliem atdalītājiem.

Atdalītāji

Izstrādājums