Pievienošanas spailes darbam zem sprieguma

Pielieto līnijas nozarojumu un darba zemējumu pievienošanas vietu izveidošanai strādājot uz neatslēgtas līnijas. Spailes ir viegli uzstādīt izmantojot standarta tipa slēgstieņus. Kopā savienotu divu pievienošanas spaiļu izmantošana novērš skavas iespējamo pagriešanos montāžas laikā un dod iespēju pieslēgt darba zemējumu tai pašai spailei. Spailes izgatavotas no atmosfēras izturīga alumīnija sakausējuma, pievilkšanas skrūves no nerūsējoša tērauda.

Šajā sadaļā iekļauti arī izstrādājumi darba

Pievienošanas spailes darbam zem sprieguma

Izstrādājums