Izstrādājumi izolēto vadu līnijām

Izolēto gaisvadu sistēmas tika izstrādātas lai samazinātu bojājumu skaitu salīdzinoši ar kailvada sistēmām vidēja sprieguma tīklos. Papildus ieguldījumi līniju izbūvē bieži vien pilnībā tiek kompensēti ietaupot ar mazākiem līnijas trases platumiem, ar mazākiem izdevumiem līniju apkalpošanā un nodrošinot kvalitatīvāku elektroenerģijas piegādi.

Izstrādājumi izolēto vadu līnijām

Izstrādājums