Apsaugos nuo atmosferinių viršįtampių įtaisai

Atmosferiniai viršįtampiai sukelti žaibo ir, kai kuriais atvejais, tinklo perkrovų gali tapti laidininko (ypač izoliuoto) trūkimo priežastimi.

Ensto yra izoliuoto laidininko apsaugos nuo lankinio išlydžio pradininkas. Ensto apsaugos nuo lankinio išlydžio įtaisai tenkina visus vidutinės įtampos tinklų reikalavimus.

Apsaugos nuo atmosferinių viršįtampių įtaisai

Gaminiai