Įžeminimo gnybtai

Įžeminimo gnybtai skirti stulpinės transformatoriaus pastotės įžeminimui prijungti. Įžeminimo laidininkai gali būti prijungti prie šynos KG gnybtais.

Įžeminimo gnybtai

Gaminiai