Ensio Miettinen ja Enston henki


Yrittäjäksi syntynyt

Ensio Miettinen syntyi vuonna 1929 yrittäjäsukuun, jossa itsenäisen yrittäjän rooli oli itseisarvo. Lapsuus oli enemmänkin tulevaan kasvattava koulu kuin harmoninen kotileikki: diplomi-insinööri isä kasvatti Ension - äiti kuoli lähes heti hänen synnyttyään. Lapsuutensa Ensio vietti Viipurissa, mutta ollessaan 9-vuotias sota syttyi ja hänet siirrettiin Sisä-Suomeen.

22-vuotiaana tekniikan ylioppilaana Ensio aloitti työt isänsä johtamassa Puristustuote Oy:ssä. Hän kertoo isäsuhteensa olleen "myrskyineen, vihoineen ja rakkauksineen yrittäjätieni ja elämäni perimmäinen syvämoottori". "Laita vaikka nakkikioski, mutta älä mene toisten hommiin", sanoi isä. Oman yrityksen perustamiseen Ensio oli valmis 6 vuoden työkokemuksella, vuonna 1958.

Tahtomies ja innovaattori

Ensio kertoo uransa alkuvaiheista: "Tottakai olin varma että pärjäisin. Tunsin alan läpikotaisin. Olin 22-vuotiaana mennyt töihin Puristustuotteeseen ja 23-vuotiaana alkanut johtaa sitä. Niin nuori tekninen johtaja ei ensinäkemältä herättänyt kovin suurta arvostusta liikekumppaneiden keskuudessa. Nämä kun olivat aivan toista sukupolvea. 28-vuotiaana perustin oman yrityksen, Insinööritoimisto Ensio Miettisen. Tuotannon aloitin pienten metalliosion sorvauksella." Alku oli raivoisaa työntekoa ja yrittämistä.

Kyltymätön tiedonhalu sekä kyky tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä auttoi Ensiota menestyksekkään yrityksen luomisessa. Jo seitsemän vuoden kuluttua hän johti suurempaa firmaa kuin isänsä. 1970-luvulla yrityksen tuotevalikoimaa laajennettiin eri aloille ja kansainvälistyminen alkoi 1980-luvun alussa. Tuotekehittelyn osaaminen ja toteuttaminen - innovaatio - ovat Ension vahvoja puolia, siitä kertovat myös yli 100 hänen nimissään olevaa patenttia.

Yritysjohtamisen uudistaja

Vuoden 1975 laman aikaan Ension ollessa 45-vuotias Ensto koki kriisin, josta kuitenkin selvittiin. Leikillisesti Ensio on todennut: "Lopetin olemasta insinööri ja keskityin sielujen elektroniikkaan. Totta toinen puoli." Ension ajatukset yritysjohtamisesta kypsyivät erilaisten yhtiöläisille ja ystäville jaettujen päiväkirjamaisten monisteiden myötä.

Löydettyään kirjoituskumppanikseen filosofi Esa Saarisen syntyi kirja Muutostekijä, joka korostaa ihmistä ja inhimillisyyttä työelämän kysymyksissä. Kirjasta tuli Suomen oloissa menestys. Hallintotieteilijä Risto Harisalon kanssa kirjoitetut kirjat, kuten Klassinen liberalismi ja Luottamuspääoma, tarkkailevat yhteiskuntaelämää ennakkoluulottomasti ja ovat vaikuttaneet vahvasti suomalaiseen yrityskulttuuriin. Ension sanoin: "Yrittäjänä tiedän, että ihmisiä työympäristössä ja elämässä ei voi muuttaa. Voit vain luoda maaperää, jossa luottamus joko kasvaa tai vähenee." Tähän perustuu ajatus luottamuspääomasta, jolle myös Enston arvopohja on vankasti sidottu.

Perintö perheyhtiölle

Ensio Miettisen luoma yritys menestyy ja voi hyvin. Hänen arvonsa yrityksen johtamisessa pysyvät perheyhtiö Enston ytimessä, vaikka Enston omistamiseen liittyvä valta ja vastuu siirtyikin vuonna 2001 lopullisesti seuraavalle sukupolvelle. Enston vahvat arvot näkyvät ihmisten jokapäiväisessä tekemisessä, kulttuuria kuvastaa avoimuus, rentous ja yhdessä tekeminen. Ensio uskoi, että kasvollisilla perheyrityksillä on oma arvonsa avoimessa ja globalisoituvassa maailmassa.