2010-luku – Better life. With electricity.


Ensto laajenee Ranskassa

Vuonna 2010 Ensto vahvistaa osaamistaan erityisesti älyverkkojen osalta ostamalla ranskalaisen Novexian, joka valmistaa pien- ja keskijännitteen sähköverkkojen tarvikkeita sekä niihin liittyviä automaatio- ja etäohjauslaitteita. Panostukset Ranskan markkinaan ja toimistosähköistykseen jatkuu, kun Ensto ostaa vuonna 2012 ranskalaisen PGEPn, joka valmistaa tuotteita sähkön, äänen, datan ja kuvien jakeluun toimistoympäristöissä. Vuonna 2016 Ensto panostaa edelleen sähkön laatuun ja  ostaa ranskalaisen sähköjakeluverkkojen ylijännitesuojia valmistavan Tridelta Parafoudresin.

Lisää panostuksia energiatehokkuuteen

Ensto vahvistaa asemaansa johtavana suomalaisena valaistusratkaisujen valmistajana ostamalla vuonna 2014 suomalaisen energiatehokkaita valaistusratkaisuja valmistavan Alppiluxin. Enston tuotevalikoima laajenee merkittävästi, käsittäen kattavan ratkaisuvalikoiman sisä- ja ulkotilojen valaistukseen sekä asuin- että liikerakentamisen tarpeisiin.

Taistelu hävikkiä vastaan

Lean-metodeihin perustuva Ensto Operational Excellence -ohjelma käynnistettiin Enston tuotannoissa vuonna 2012 tavoitteena jatkuva parantaminen, keskittyminen lisäarvon tuottamiseen ja hävikin vähentämiseen. Kehitystyö näkyy tuotannon lyhyempinä läpimenoaikoina, joustavuutena sekä tuotteiden parantuneessa laadussa ja sitä myöten parempana asiakastyytyväisyytenä.

3D-tulostus otetaan käyttöön tuotekehityksessä

Ensto kehittää voimakkaasti tuotekehitystään, omia testauslaboratorioitaan ja teknologioitaan. 3D-tulostus otetaan käyttöön tuotekehityksessä.

Tulosparannuksia tuotesalkun hallinnalla

Vuonna 2014 käynnistettiin laaja Tuotesalkun hallinta -projekti, jonka tavoitteena on varmistaa oikea tuote- ja palvelutarjonta asiakkaille.

Ensto digitalisoituu

Laajamittainen Digital Ensto -projekti lanseerataan, jonka tavoitteena on määritellä, miten digitalisaatio vaikuttaa Enston toimintoihin ja miten esim. Enston tuotteiden, palveluiden, prosessien ja työkalujen digitalisoimisella voisimme vahvistaa kasvustrategiaamme ja sitä myöten parantaa asiakasuskollisuutta.

Muutoksia johdossa ja rakenteessa

Ensto selkiyttää liiketoiminnan rakennettaan ja tarjoamaansa ja rakentaa iskukykyisen ja osaavan organisaation vastaamaan nopeasti muuttuvien markkinoiden haasteisiin. Ensto Lighting -liiketoiminta-alue syntyy, Ensto Building Technology ja Ensto Industrial Solutions -liiketoiminnat yhdistyvät muodostaen uuden liiketoiminta-alueen Ensto Electrification.

Enston omistajista Marjo Miettinen astuu Enston hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2016. Enston uudeksi toimitusjohtajaksi valitaan Ari Virtanen, ja uusi strategiakausi alkaa. Yhtiörakennetta muutetaan vastaamaan uutta strategiaa. Uusi Ensto Smart Buildings –liiketoimintayksikkö yhdistää sähköistys-, valaistus- ja EV-latausliiketoiminnot. Ensto Utility Networks –liiketoimintayksikkö mahdollistaa sähkönjakeluverkkojen optimaalisen kapasiteetin ja sähkön laadun. Uusi Ensto Digital Solutions –liiketoimintayksikkö kehittää digitaalisia ratkaisuja niin älykkäisiin rakennuksiin, sähköiseen liikenteeseen kuin sähköverkkoihinkin.

Enston emoyhtiö Ensto Investissä tehdään omistusjärjestelyjä, jotka liittyvät Miettisen perheen sukupolvenvaihdokseen. Ensto Investin enemmistö siirretään kolmannen sukupolven omistukseen huhtikuussa 2018.

Vuonna 2019 Hannu Keinänen nimitetään Enston toimitusjohtajaksi. Elokuun 2019 alusta alkaen Enstolla on kahti liiketoiminta-aluetta: Ensto Smart Buildings ja Ensto Utility Networks. Ensto Digital Solutions -liiketoimintayksikön toiminnot integroitiin organisaation muihin osiin.

Tänä päivänä Ensto suunnittelee ja tarjoaa älykkäitä sähköistysratkaisuja, jotka tekevät älykkäistä sähköverkoista, rakennuksista ja liikenteestä entistä turvallisempia, toimivampia, luotettavampia ja tehokkaampia. Uskomme parempaan elämään sähköllä ja kestävämpään huomiseen.